Jord- og sedimentprøver
Miljøteknik har stor erfaring + 20 år med forureningsundersøgelse og tilbyder en landsdækkende service.
Vi tilbyder professionel uvildig miljørådgivning til markedets bedste pris. F.eks. prøvetagning i jordmiler,
forundersøgelser, salg af jordanalyser, §8 / §19-ansøgninger, EDD ved køb/salg af ejendom og anmeldelse
af jordflytning i forbindelse bygge og anlægsprojekter.

Hvis du f.eks. skal udføre anlægsarbejde på et områdeklassificeret område (byzone) – må man nemlig
højest flytte 1 m³ fyldjord uden at tage jordprøver, i henhold til gældende jordflytningsbekendtgørelse BEK
nr. 1452 af 07/12/2015.

Miljøteknik kan ligeledes være behjælpelig med at udtage intakt sedimentprøver i inderhavne og
søer/branddamme, hvor der skal foretages en sedimentoprensning, hvor der skal anvendes jolle og
kajakrør/russerbor til korrekt sedimentprøvetagningen.

Screening efter olietanke med metaldetektor samt udtagning af renbunds jordprøver ved
opgravning/fjernelse af olietanke mm. er ligeledes vores spidskompetence.

Kontakt Miljøteknik for rådgivning og konkrete uforpligtigende projekttilbud.
Kemiingeniør Jens J. Granat Mobil: 3118 7635 eller mail: info@miljoeteknik.dk